Close

Nu sunteți încă membru? Înregistrați-vă și porniți la drum cu noi.

lock and key

Autentificare cont existent.

Account Login

Ați uitat parola?

Servicii silvice

Conform unui studiu publicat de Institutul de Cercetări Planetare (1997), procentul de păduri rămas neatins pe suprafaţa globului este în jurul cifrei de 20%. Aceasta înseamnă că, din raţiuni diverse (schimbări naturale, urbanizare, consum de lemn pentru energie, construcţii, mobilă etc.) 80% dintre pădurile globului au suferit modificări, diminuări sau defrişări totale în ultimii 200 de ani. Realitatea alarmantă este că cifrele, în loc să se remedieze, cresc în continuare, iar ţara noastră nu face excepţie în această ecuaţie.

Plantarea pădurilor este o stringenţă pentru mediul înconjurător şi reprezintă un important serviciu oferite de Global Eco Center. Activităţile silvice asupra cărora ne orientăm sunt împărţite în trei categorii mari.

1. Proiectare
Din cauza multitudinii de specii ce pot fi plantate, a condiţiilor biologice şi de climă, a realităţilor legislative şi a necesităţilor sociale şi economice, firma noastră consideră serviciile de proiectare silvică extrem de importante. Ele vizează adecvarea plantaţiei şi minimizarea costurilor de execuţie şi întreţinere printr-o analiză preliminară atentă a contextului în care va avea loc plantarea sau reconstrucţia.

 • Proiectare;
 • Analiză prospectivă;
 • Consultanţă şi sfat.

2. Reconstrucţie şi împădurire
Fie că serviciile silvice presupun reconstrucţia sau reîntinerirea unei păduri, fie că se axează pe împădurirea unor terenuri fără vegetaţie, Global Eco Center ia în calcul o serie de elemente ca: adecvare la speciile deja existente, considerentele climaterice, raportul cost/beneficii, impactul asupra mediului, prognoze biologice etc.

 • Reconstrucţie ecologică;
 • Împăduriri (regenerarea pădurii);
 • Înființarea culturilor în pepiniere şi solarii;
 • Semănături;
 • Repicaje.

3. Întreţinere
În raportul dintre eficienţa economică a proprietarului şi interesele pe termen lung ale pădurii şi ale terenului, Global Eco Center mediază cu atenţie pentru a formula soluţia ideală. Apoi, întreţinerea presupune corijarea continuă a factorilor disruptivi spre beneficiul simultan al proprietarului şi al culturii.

 • Lucrări de întreținere a plantațiilor – revizuiri, descopleşiri, completări;
 • Lucrări de întreţinere a culturilor din pepiniere;
 • Mobilizarea solului;
 • Soluţii peisagistice la zi.

Ştim din experienţă că, în cazul acestui serviciu, cel mai important rol îl joacă flexibilitatea şi capacitatea de adaptare la condiţiile de mediu ale fiecărei lucrări în parte. De aceea, serviciile noastre silvice sunt orientate către client şi mediu şi ţintesc spre soluţii ecologice cu dublu efect: estetic şi financiar.

Linkuri utile