Close

Nu sunteți încă membru? Înregistrați-vă și porniți la drum cu noi.

lock and key

Autentificare cont existent.

Account Login

Ați uitat parola?

Autorizări

 

ID-100218774

Global Eco Center este autorizată să colecteze o gamă largă de deșeuri periculoase şi nepericuloase dar să şi execute servicii de ecologizare la sediul beneficiarului. Metodele de prelucrare, ambalare, depozitare, transport şi neutralizare sunt metode autorizate, fiind în conformitate cu normele europene.

        AUTORIZAȚIA NR. 155/17 08 2009 Colectare, depozitare, tratare deșeuri periculoase și nepericuloase- Depozit Iași

        AUTORIZAȚIA NR. 143/30 04 2008 Transport rutier al deșeurilor periculoase și nepericuloase la nivel național;

 1. activități de colectare, transport, prelucrare primară, depozitare temporară în spatii special amenajate ale deșeurilor periculoase ;
 2. activități de salubritate, depoluare și activități similare (curățarea instalațiilor de produse petroliere, tratarea cu absorbanți a solului contaminat cu produse petroliere, intervenții rapide în cazuri de deversări accidentale de produse petroliere ;

Tipuri de deșeuri colectate :

 • Uleiuri uzate (toate categoriile inclusiv cele cu conținut de PCB);
 • Emulsii uzate;
 • Şlamuri de rezervor (stații Peco, cisterne de transport și de stocare etc.);
 • Şlamuri industriale (galvanice, zincare, de carbid, de la cadmiere etc.);
 • Deșeuri solide;
 • componente cu conținut de PCB;
 • mase plastice;
 • ambalaje;
 • filtre auto, cauciuc;
 • fibre artificiale;
 • deșeuri din industria siderurgică;
 • deșeuri din metalurgia termică a aluminiului și a altor neferoase;
 • sticlă;
 • materiale ceramice-cărămizi, țiglă şi alte materiale de construcţie;
 • ambalaje;
 • absorbanți-materiale filtrante, materiale de lustruire și echipamente de protecție;
 • deșeuri rezultate din dezmembrarea vehiculelor casate și întreținerea vehiculelor;
 • deșeuri de la echipamente electrice și electronice;
 • catalizatori uzați, amestecuri bituminoase-gudron-huilă și produse gudronate;
 • metale;
 • pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate);
 • pietre și deșeuri de la dragare;
 • materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest;
 • materiale de construcție pe bază de ghips;
 • deșeuri stabilizate/solidificate;
 • levigate din halde;
 • alte deșeuri de la stațiile de epurare a apelor reziduale;
 • fracțiuni colectate separat;
 • deșeuri de la rafinarea petrolului;
 • deșeuri de la tratarea pirolitică a cărbunelui;
 • deșeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale;
 • deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmenților organici;
 • deșeuri de la PPFU produselor de protecție a instalațiilor, agenților de conservare a lemnului și a altor biocide;
 • deșeuri de la PPFU siliconului și a derivaților de silicon;
 • deșeuri de la PPFU  produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot și obținerea îngrășămintelor;
 • deșeuri de la PPFU produșilor organici de bază;
 • deșeuri de la PPFU produse farmaceutice;
 • deșeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanţilor și produselor cosmetice;
 • deșeuri de la PPFU vopselelor  lacurilor și îndepărtarea acestora;
 • deșeuri de la PPFU cernelurilor;
 • deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusiv produse impermeabile);
 • deșeuri de la centralele termice și de la instalații de combustie;
 • deșeuri din metalurgia termică a aluminiului;
 • deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă;
 • deșeuri de la tratarea chimică de suprafață și acoperirea metalelor și a altor materiale;
 • deșeuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al suprafețelor metalelor și materialelor plastice;
 • deșeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur;
 • deșeuri de la separarea ulei/apă;
 • lemn, sticlă și materiale plastice;
 • deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor;
 • deșeuri de la tratarea fizico-chimică a deșeurilor;
 • deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor;
 • deșeuri de la lucrări de remediere a solului și a apelor subterane;
 • fracțiuni colectate separat;
 • alte deșeuri nespecificate.
 • Deșeuri lichide : ape uzate industriale, deșeuri de vopsele / lacuri / unsori / săpunuri / detergenți / dezinfectanţi / produse cosmetice / cerneluri / adezivi/ cleiuri, alte uleiuri și emulsii etc.

Notă:

 1. colectările se vor face în maxim 24h de la solicitarea beneficiarului;
 2. se asigură intervenţie în cazul unui accident ecologic;
 3. se asigură informare/instruire a personalului firmei beneficiare asupra managementului corect al deşeurilor generate.

Pentru realizarea activității se parcurg următoarele etape:

 • întocmirea și avizarea documentelor de preluare deșeuri periculoase;
 • reambalarea deșeului de către personalul firmei;
 • preluarea și transportul special de substanțe periculoase utilizând autovehicule, conducători auto autorizați, inginer chimist pentru coordonarea activității și consilier de siguranță pentru transport mărfuri periculoase în trafic rutier;
 • depozitarea temporară şi prelucrarea primară a deşeurilor;
 • securizarea unor produşi toxici rezultaţi din neutralizare;
 • analizele chimice de monitorizare a mediului în timpul lucrărilor;
 • contravaloarea tarifelor de reciclare/coincinerare.
Linkuri utile