Close

Nu sunteți încă membru? Înregistrați-vă și porniți la drum cu noi.

lock and key

Autentificare cont existent.

Account Login

Ați uitat parola?

POLITICA DE MEDIU

POLITICA DE MEDIU
 

            GLOBAL ECO CENTER  îşi propune ca obiectiv principal de activitate furnizarea de servicii integrate privind managementul deseurilor – COLECTARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, PROCESARE, TRATARE, VALORIFICARE / ELIMINARE DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE, toate aceste obiective orientate strict pe Protecţia Mediului.

            GLOBAL ECO CENTER are  stabilit un sistem de management de mediu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001:20…, integrat cu sistemul de management al calităţii şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii muncii, descris în Manualul Calităţii, de Mediu şi de Sănătatea şi Securitatea Muncii. Principiile pe baza cărora este formulată politica în domeniul calităţii şi mediului a  GLOBAL ECO CENTER au la bază conceptele „calitate totală” şi „dezvoltare durabilă”. Certificarea GLOBAL ECO CENTER cu SR EN ISO 9001:20… şi SR OHSAS 18001:20…, atestă implementarea sistemului de management integrat privind calitatea, mediul, securitatea şi sănătatea ocupaţională, prin conformare cu standardele europene.

            Politica noastra de mediu este  concentrata pe cai bine definite:

            1) preluarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase de orice fel(mai putin infectioase si radioactive) în condiţii de strictă siguranţă pentru populaţie şi pentru mediul înconjurător, implicit asigurarea unui pachet de servicii care să vină în ajutorul generatorilor de deşeuri. Ne ocupăm de direcţionarea deşeurilor periculoase pentru mediu către reciclare, eliminare finala autorizata prin serviciile de transport autorizat, prelucrare primară, depozitare temporară în spaţii special amenajate şi nu în ultimul rând, prin servicii de instruire a personalului firmelor generatoare, dar şi al populaţiei.

            2)SUSTENABILITATEA se numara printre tintele companiei noastre intrucat cunoastem caile prin care se poate atinge “cresterea/dezvoltarea economica”  prin stabilirea unui echilibru între creștere economică și protecția mediului și găsirea de resurse alternative.

            Deviza noastră  “În curând lumea va fi mai curată” , exprimă cel mai bine angajamentul pe care GLOBAL ECO CENTER şi l-a luat în lupta pentru un viitor curat şi sprijinul constant pe care îl asigură comunităţilor în vederea îndeplinirii acestui deziderat.

            GLOBAL ECO CENTER are în atenţie obiective generale de mediu:

  • îmbunătăţirea performanţei de mediu a firmei, prevenirea poluării mediului, promovarea soluţiilor tehnice şi tehnologiilor “nepoluante”, reduecrea costurilor de mediu în conţinutul serviciilor din domeniile proprii de activitate;
  • reducerea cantităţii de deşeuri produse la nivelul organizaţiei, o depozitare selectivă, controlată şi valorificată eficient şi ecologică a deşeurilor reciclabile;
  • eficientizare în utlizarea materialelor, materiilor prime şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor naturale, cu atenţie maximă la impactul minim asupra mediului – recuperabile şi reciclabile;
  • satisfacerea permanentă a cerinţelor clienţilor nostri faţă de serviciilor oferite, promovarea unei politici adaptate naturii, dimensiunilor şi impactului activităţilor noastre asupra mediului, precum şi riscurille profesionale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională ale activităţilor;
  • serviciile noastre se adresează consumatorilor prietenoşi cu mediul, oferindu-le garanţia că urmărim constant reducerea impacturilor negative ale activităţilor noastre asupra mediului şi că asigurăm un control al riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională ale activităţilor a lucrătorilor noştri;
  • în scopul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor oferite, monitorizăm satisfacţia clienţilor şi a altor părţi interesate, anticipând şi chiar depăşind aşteptărilor lor;
  • se urmăreşte o strânsă colaborare cu autorităţile şi gurpurile de interes public, pentru aplicarea unei politici solide în favoarea mediului, o colaborare pentru reducerea impacturilor negative asupra mediului;
  • formarea unor relaţii avantajoase cu colaboratorii noştri, solicitându-le şi încuranjându-i să crească nivelul calitativ şi ecologic, instruire, sensibilizare şi conştientizare privind problemele de mediu şi nu în ultimul rând, un comportament de “prieteni ai naturii” din partea lor;

Servicii

            – Pachet de Servicii Integral care asigură protecţia mediului prin preluarea, transportul şi eliminarea deşeurilor, înglobând totodată întocmirea documentaţiei prevăzute de lege – TOTAL WASTE MANAGEMENT;

            – SERVICII de CURĂŢARE: separatoare de hidrocarburi, separatoare dr grăsimi, de rezervoare de stocare (produse petroliere şi chimice, ape uzate, etc.);

            – SERVICII de calibrare a rezervoarelor;

 

            * COLECTĂM principalele deseuri:

            Ambalaje (hartie, carton, sticla, PET, doze, folie, lemn, etc);
Uleiuri uzate;
Echipamente electrice si electronice (EEE);
Deseuri de baterii si acumulatori;
Sticla de toate tipurile;
Materiale feroase;
Materiale neferoase;
Cartuse si tonnere;
Constructii si demolari;

            * TRANSPORTĂM în conditii maxime de siguranta, toate tipurile de deseuri nepericuloase si periculoase.

            * TRATĂM principalele tipuri de deseuri utilizând instalatii moderne, automate.

            * VALORIFICĂM deseurile tratate si le reintroducem în circuitul industrial.

            * RECICLĂM deseurile ce ajung la depozitele noastre si intra in procesele de tratare.

            * ACORDĂM consultanta de mediu în vederea elaborarii de studii, rapoarte si bilanturi de mediu, evitarea accidentelor ecologie/poluări de orice tip

            * REPREZENTĂM în relatia cu autoritatile de mediu toate companiile ce doresc sa îsi externalizeze aceasta activitate.

            * PRELUĂM responsabilitatea autoritatilor publice locale în ceea ce priveste gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice.

                                                                                            CONDUCEREA

Leave a Reply

Linkuri utile